Ziemia Żywiecka 2021-03-09

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok 2019/2020

2019-01-28 16:45:34 UM Żywiec 1244


Przedstawiamy zasady oraz harmonogram rekrutacji do publicznych szkół podstawowych na rok 2019/2020


Poniżej przedstawiamy zasady oraz harmonogram rekrutacji do publicznych szkół podstawowych na rok 2019/2020

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC, W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

I. Kryteria i liczba punktów dla poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec:

1. zamieszkanie dziecka na terenie Miasta Żywca – 5 pkt,
2. dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danej szkoły – 4 pkt,
3. dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 3 pkt ,
4. dziecko wychowywane samotnie przez jednego z rodziców – 3 pkt.
II. Dokumenty jakie należy złożyć celem potwierdzenia spełnienia kryteriów:

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku o przyjęcie do szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC

Element procedury

od dnia

do dnia

Uwagi/zapisy ustawowe

Postępowanie rekrutacyjne

Ogłoszenie dyrektora szkoły podstawowej o terminie rozpoczęcia rekrutacji

01.02.2019 r.

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami

01.03.2019 r.

29.03.2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

03.04.2019 r.

09.04.2019 r.

Nie później niż w terminie 6 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2019 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17.04.2019 r.

24.04.2019 r.

Wypełnienie oświadczenia woli

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.04.2019 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Postępowanie odwoławcze

Rozpoczęcie procedury odwoławczej

29.04.2019 r.

 

Możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły

od 29.04.2019 r.

 do 9.05.2019 r.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Możliwość składania przez rodziców odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły

 

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

 

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W terminie 1 dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Do końca sierpnia

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Powiatowe szkoły średnie czekają na absolwentów podstawówek
  2021-03-01

  Powiatowe szkoły średnie czekają na absolwentów podstawówek

  W naszych szkołach średnich znajduje się wystarczającą ilość miejsc dla wszystkich chętnyc...

  Co dalej z uczniami? Przemysław Czarnek komentuje
  2021-02-11

  Co dalej z uczniami? Przemysław Czarnek komentuje

  Co dalej z uczniami? Przemysław Czarnek komentuje

  Kiedy dzieci wrócą do szkół? Niedzielski ujawnia plany
  2021-02-01

  Kiedy dzieci wrócą do szkół? Niedzielski ujawnia plany

  Kiedy dzieci wrócą do szkół? Niedzielski ujawnia plany

   Popularne Artykuły


   Pościg ulicami Węgierskiej Górki
   2021-03-02

   Pościg ulicami Węgierskiej Górki

   Nawet 5 lat w więzieniu może spędzić mieszkaniec powiatu żywieckiego. W pewnym momencie po...

   Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Niedzielski odpowiada
   2021-03-03

   Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Niedzielski odpowiada

   Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Niedzielski odpowiada

   Dzień Kobiet. Żywiecka Policja zaprasza wszystkie Panie
   2021-03-05

   Dzień Kobiet. Żywiecka Policja zaprasza wszystkie Panie

   Policjanci na terenie Żywca będą dbali o bezpieczeństwo kobiet wręczając każdej z Pań kolo...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO