Ziemia Żywiecka 2022-08-18

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Dotacje! Wyniki

2020-01-23 09:20:06 SN 1478


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego w 2020 r. w zakresie turystyki, kultury i sportu

fot. SN

W dniu 22 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu w Żywcu podjął uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferenci, którym przyznano środki finansowe na realizację zadań publicznych zobowiązani są do dostarczenia zaktualizowanego planu i harmonogramu działań, opisu zakładanych rezultatów i kalkulacji kosztów realizacji zadania dostosowanych do przyznanej kwoty w terminie do dnia 5 lutego 2020 r. pod rygorem odmowy zawarcia umowy.

Na podstawie uchwały nr 430/20/VI Zarządu Powiatu w Żywcu dotacje w zakresie turystyki i krajoznawstwa otrzymują:

Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu, Oddziałowi Babiogórskiemu z siedzibą w Żywcu na: Górskie szlaki piesze i narciarskie w Beskidzie Żywieckim, kwota przyznana: 4 200 zł
Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
M. Kopernika z siedzibą w Żywcu na: XV Wyprawę Marzeń Geografów – Szlakami Parków Narodowych – Polska 2020, kwota przyznana: 1 500 zł
Galicyjskiemu Stowarzyszeniu „SALUTARE” z siedzibą w Żywcu na: Szkolenie członków oraz uzupełnienie wyposażenia Amatorskiej Sieci Ratunkowej „SALUTARE”, kwota przyznana: 1 200 zł
Stowarzyszeniu Żywiecki Klub Płetwonurkowy NO LIMIT z siedzibą w Żywcu na: Czyste i bezpieczne Jezioro Międzybrodzkie, kwota przyznana: 1 200 zł
Grupie Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupie Beskidzkiej z siedzibą w Szczyrku na: Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie, kwota przyznana: 4 000 zł
Beskidzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą
w Bielsku-Białej na: Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających na obszarach wodnych i uprawiających sporty wodne, kwota przyznana: 2 900 zł

Na podstawie uchwały nr 428/20/VI Zarządu Powiatu w Żywcu dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymują:

Towarzystwu Wspierania Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Gilowianka”
z siedzibą w Gilowicach na: Prowadzenie zajęć artystycznych oraz propagowanie kultury i folkloru żywieckiego przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „GILOWIANKA”, kwota przyznana: 1 700 zł
Towarzystwu Aktywności Społecznej „Zwyczajni” z siedzibą w Świnnej na: XXVII Finał Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”, kwota przyznana: 3 300 zł
Towarzystwu Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko” z siedzibą
w Żywcu na: Wyjazd zespołu tournée po Europie, kwota przyznana: 2 500 zł
Towarzystwu Naukowemu Żywieckiemu z siedzibą w Żywcu na: Warsztaty historyczno – artystyczne dla uczniów szkół żywieckich – historia ulicy Komorowskich
w Żywcu, kwota przyznana: 2 000 zł
Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Grojcowianie” z siedzibą w Brzuśniku na: Reprezentowanie Powiatu Żywieckiego w prestiżowych festiwalach i przeglądach przez DZR „Mali Grojcowianie”, kwota przyznana: 2 500 zł
Stowarzyszeniu PARAMUS z siedzibą w Żywcu na: Żywiecczyzna – moje miejsce. Warsztaty dziennikarskie, kwota przyznana: 1 200 zł
Z Kopernikiem w XXI wiek – Stowarzyszeniu dla promocji i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu z siedzibą w Żywcu na: Narodowe Czytanie, kwota przyznana: 1 600 zł
Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Reprezentacyjnego, Folklorystycznego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka” Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu z siedzibą w Żywcu na: Reprezentowanie Powiatu Żywieckiego na festiwalach, przeglądach, konkursach, kwota przyznana: 2 500 zł
Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu „Hulajniki” przy Szkole Podstawowej
w Milówce z siedzibą w Milówce na: Reprezentowanie Powiatu Żywieckiego na festiwalach, przeglądach, konkursach, kwota przyznana: 2 000 zł
Fundacji 9sił z siedzibą w Jeleśni na: Spotkania z tradycją, kwota przyznana: 1 700 zł
Stowarzyszeniu Asysta Żywiecka z siedzibą w Żywcu na: Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 „Moja Droga chodź na bal, czyli bal putosza u arcyksięcia w Żywcu”, kwota przyznana: 1 700 zł
Stowarzyszeniu „Chce się żyć” Na Rzecz Niepełnosprawnych Uczniów
i Absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu z siedzibą
w Żywcu na: NA ŚLĄSKU JEST WSZYSTKO CO KOCHAM – warsztaty z zakresu edukacji regionalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną., kwota przyznana:
3 300 zł.

Na podstawie uchwały nr 429/20/VI Zarządu Powiatu w Żywcu dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymują:

Uczniowskiemu Klubowi Strzeleckiemu „Żywiec-Moszczanica” z siedzibą w Żywcu na: Strzelectwo sportowe – udział młodzieży w zawodach wojewódzkich
i ogólnopolskich, kwota przyznana: 1 600 zł
Jeździeckiemu Klubowi Sportowemu „Kasztanka” z siedzibą w Żywcu na: Powiatowy Turniej Jeździecki dla dzieci i młodzieży, kwota przyznana: 2 100 zł
Klubowi „ARAWASHI” z siedzibą w Rajczy na: Powiat Karate, kwota przyznana:
1 200 zł
Klubowi Triathlonowemu „Żywiec” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, kwota przyznana: 2 000 zł
Shotokan Karate Klubowi WASHI-DO z siedzibą w Żywcu na: Karate sposobem na życie, kwota przyznana: 1 200 zł
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Wiking” z siedzibą w Zarzeczu na: Szkolenie
w zakresie żeglarstwa regatowego, kwota przyznana: 2 100 zł
Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, kwota przyznana: 2 900 zł
Ludowemu Integracyjnemu Towarzystwu Sportowemu „Meble Anders” z siedzibą w Żywcu na: XVIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, kwota przyznana: 1 200 zł
Ludowemu Integracyjnemu Towarzystwu Sportowemu „Meble Anders” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców nniepełnosprawnych, kwota przyznana: 3 400 zł
Biathlonowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, kwota przyznana: 5 000 zł
Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Żywcu na: Organizację sportu szkolnego dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, rejonowym
i wojewódzkim (wg Informatora Programowego Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty), kwota przyznana: 35 000 zł
Klubowi Sportowo-Rekreacyjnemu „Dragon” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – Ju-jitsu i karate, kwota przyznana:
1 200 zł
Towarzystwu Sportowemu „MITECH” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, kwota przyznana: 1 800 zł
Stowarzyszeniu Cross Beskidek Żywiec z siedzibą w Łękawicy na: V Szachowy Turniej Integracyjny o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „CROSS Beskidek Żywiec”, kwota przyznana: 1 200 zł
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Junior” z siedzibą w Kamesznicy na: Rozwój lekkiej atletyki w Powiecie Żywieckim, kwota przyznana: 1 600 zł
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Łucznik-Żywiec” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, kwota przyznana: 4 000 zł
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Łucznik-Żywiec” z siedzibą w Żywcu na: Organizację masowych imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, kwota przyznana: 1 100 zł
Gminnemu Klubowi Sportowemu Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, kwota przyznana: 1 200 zł
Żywieckiemu Klubowi Karate Kyokushin z siedzibą w Węgierskiej Górce na: Szkolenie motoryczne dzieci z naciskiem na koordynację ruchową przygotowujące do zawodów Karate Kyokushin, kwota przyznana: 1 000 zł
Klubowi Sportowemu „marbi-sport” z siedzibą w Żywcu na: Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, kwota przyznana: 1 500 zł
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcji Polska z siedzibą w Katowicach na: Organizację zawodów narciarskich dla osób dorosłych – dzieci ze środowisk mundurowych z powiatu żywieckiego oraz osób dorosłych i dzieci z rodzin ubogich pochodzących z gmin powiatu żywieckiego, kwota przyznana: 1 800 zł
Międzygminnemu Klubowi Sportowemu Beskidy z siedzibą w Ostrem na: Volleygirls, kwota przyznana: 1 500 zł
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Bory” z siedzibą w Pietrzykowicach na: Organizowanie rozgrywek i wyjazd na zawody, kwota przyznana: 1 200 zł
Towarzystwu Sportowemu „Czarni-Góral” z siedzibą w Żywcu na: Szkolenie dzieci
i młodzieży w dyscyplinie: piłka nożna, udział w zawodach sportowych, kwota przyznana: 1 200 zł
Beskidzkiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Rysianka z siedzibą w Węgierskiej Górce na: Bieg Górski „Żentyca”, kwota przyznana: 1 200 zł
Beskidzkiemu Stowarzyszeniu Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO z siedzibą w Jeleśni na: Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna oraz wyjazd na turniej piłkarski, kwota przyznana: 1 200 zł
Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Per Corda” z siedzibą
w Radziechowach na: II Edycję Charytatywnego Turnieju Piłki Halowej O Puchar Księdza Biskupa Piotra Gregera, kwota przyznana: 1 200 zł
Fundacji „Kraina gór i jezior” z siedzibą w Tychach na: Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior, kwota przyznana: 1 200 zł
Fundacji Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej na: Bieg Przemytników 2020
w Krzyżówkach, kwota przyznana: 1 200 zł


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Koszarawa: Utrudnienia drogowe
  2022-08-17

  Koszarawa: Utrudnienia drogowe

  Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatow...

  Trudne warunki na Jeziorze Żywieckim. Ratownicy WOPR ratowali turystów
  2022-08-16

  Trudne warunki na Jeziorze Żywieckim. Ratownicy WOPR ratowali turystów

  Mocne opady deszczu oraz silny wiatr uniemożliwił dalszy wypoczynek wielu osobom wypoczywa...

  Ćwiczenia na Jeziorze Żywieckim
  2022-08-16

  Ćwiczenia na Jeziorze Żywieckim

  Zaginięcie dziecka na Wilczym Jarze, resuscytacja na plaży, wypadek masowy i wybuch na prz...

   Popularne Artykuły


   Zmarła Halina Knapek
   2022-08-12

   Zmarła Halina Knapek

   Z przykrością informujemy, że nie żyje Halina Knapek

   Bulwary nad Sołą w Cięcinie otwarte!
   2022-08-15

   Bulwary nad Sołą w Cięcinie otwarte!

   Uroczyste otwarcie Bulwarów nad Sołą w Cięcinie za nami

   Synoptycy alarmują. Silny deszcz z burzami
   2022-08-13

   Synoptycy alarmują. Silny deszcz z burzami

   Synoptycy alarmują. Wydano 1 stopień zagrożenia dla Powiatu Żywieckiego!

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO