Ziemia Żywiecka 2023-06-06

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Kwalifikacja wojskowa 2019

2019-01-23 07:20:00 SN 2678


W terminie od 25 lutego do 11 kwietnia 2019r. w budynku Przychodni Lekarskiej w Żywcu będzie funkcjonować Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Żywieckiego. Kogo obejmie?

foto: SN

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. 2018, poz. 1982), w dniach 25 lutego do 11 kwietnia 2019 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Żywcu, w budynku Przychodni Lekarskiej przy al. Piłsudskiego 50.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Żywcu:

Siedziba Komisji Lekarskiej: budynek przychodni Lekarskiej przy ul. al. Piłsudskiego 50 w Żywcu, 34-300 Żywiec.

Termin urzędowania: od 25 lutego do 11 kwietnia 2019 roku. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 15.00.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 roku WZYWA SIĘ:
mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 roku WZYWA SIĘ:

·osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowe, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

·kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 201/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt za pomocą imiennego wezwania.

NIEOTRZYMANIE IMIENNEGO WEZWANIA NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ZABIERZ:

1.dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);

2.posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3.aktualną fotografię (legitymacyjna) bez nakrycia głowy;

4.zaświadczenie o pobieraniu nauki (zwróć się do dyrekcji szkoły o jego wydanie w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji);

5. jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (lub klasy);

6.dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.

PRZENIESIENIE DO REZERWY:

·osób posiadających kategorię zdolności „A” lub „D” – następuje (co do zasady) po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej albo z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron.

·osób posiadających kategorię „B” – nastąpi po ponownym stawieniu się przed komisją lekarską i uzyskaniu kategorii „A” lub „D”.

Wpis w książeczce wojskowej potwierdzający przeniesienie do rezerwy można uzyskać:
- w czasie kwalifikacji wojskowej - w siedzibie właściwej Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- po zakończeniu kwalifikacji wojskowej - w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14.

Osoby uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - kategoria zdolności „E”, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

SANKCJE EGZEKUCYJNE I KARNE

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny
• wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

• wójt lub wojskowy komendant uzupełnień składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu czynu zabronionego (art. 224);

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 1982).

Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 23 listopada 2009 roku ( Dz. U. z 2017r. poz. 1980).


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Zmiana organizacji ruchu w Żywcu
  2023-06-05

  Zmiana organizacji ruchu w Żywcu

  Zmiana w organizacji ruchu będzie polegać na zamknięciu odcinka drogi (ul. Kopernika), w m...

  Nowy Wóz Strażacki dla OSP Lipowa
  2023-06-05

  Nowy Wóz Strażacki dla OSP Lipowa

  Na placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Lipowej odbyło się uroczyste przekazanie i ...

  Na drogi wyjechali również rowerzyści w mundurach
  2023-06-04

  Na drogi wyjechali również rowerzyści w mundurach

  W trosce o bezpieczeństwo miłośników dwóch kółek, na drogi wyjechali również rowerzyści w ...

   Popularne Artykuły


   Zmarł Druh Włodzimierz Zyzak
   2023-06-02

   Zmarł Druh Włodzimierz Zyzak

   Z przykrością informujemy, że nie żyje Włodzimierz Zyzak

   Oszustka usłyszała 17 zarzutów
   2023-06-02

   Oszustka usłyszała 17 zarzutów

   Nawet 8 lat w więzieniu może spędzić 25-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego, która na ró...

   Kilka zastępów Straży Pożarnej w akcji
   2023-06-02

   Kilka zastępów Straży Pożarnej w akcji

   Kilka zastępów Straży Pożarnej w akcji. Pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Wieprz

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO