Ziemia Żywiecka 2024-07-16

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Pracownicy Urzędu Gminy rozpoczęli kontrole nieruchomości

2024-07-03 21:00:00 Gmina Radziechowy 3664


Pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz rozpoczęli kontrole nieruchomości

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024r., poz, 399 z późn. zm), odgórnie nałożony został na Gminę prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina Radziechowy-Wieprz, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.


R E K L A M A 


Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz celem okazania:

zawartej umowy – która jest obowiązkowa z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy- rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie zgodnie z planem kontroli. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r. Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz – np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024r., poz, 399 z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Uwaga:

Każdy właściciel nieruchomości który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024r., poz, 399 z późn. zm).
Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Powiat Żywiecki. IMGW wydało ostrzeżenie
  2024-07-16

  Powiat Żywiecki. IMGW wydało ostrzeżenie

  Ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu Żywieckiego

  MZK Żywiec. Utrudnienia na 5 liniach autobusowych
  2024-07-15

  MZK Żywiec. Utrudnienia na 5 liniach autobusowych

  Jutro czekają nas utrudnienia na kilku liniach autobusowych

  O krok od tragedii...
  2024-07-14

  O krok od tragedii...

  O dużym szczęściu mogą powiedzieć wędkarze, których nocna wyprawa na ryby postawiła służby...

   Popularne Artykuły


   Żywiec: Podpalił lokal. W środku było 60 osób
   2024-07-11

   Żywiec: Podpalił lokal. W środku było 60 osób

   Policjanci z wydziału kryminalnego żywieckiej komendy zatrzymali 38-letniego mieszkańca po...

   Budowa obejścia Węgierskiej Górki (S1 Przybędza-Milówka) 2024
   2024-07-11

   Budowa obejścia Węgierskiej Górki (S1 Przybędza-Milówka) 2024

   Co słychać na budowie Obejścia Węgierskiej Górki? W ciągu minionego miesiąca m.in. powstał...

   Wycieczka za 1 zł - zobacz propozycje
   2024-07-10

   Wycieczka za 1 zł - zobacz propozycje

   KTGiK Kangchendzonga w Żywcu zaprasza na XXVI akcję wakacyjną - wycieczka za 1 zł

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO