Ziemia Żywiecka 2024-06-25

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Razem w lepszą przyszłość

2016-01-18 05:00:00 Starostwo Powiatowe w Żywcu 1839


Celem projektu jest włączenie 285 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym

foto: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Powiat Żywiecki w partnerskie z gminami z terenu powiatu żywieckiego przystąpił do realizacji projektu pn.: „Razem w lepszą Przyszłość”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.1 – Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Z ramienia Powiatu Żywieckiego projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pełniący rolę lidera projektu, który zawiązał partnerstwo z sześcioma ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu żywieckiego wchodzącymi struktury samorządu gminy, w tym: GOPS Czernichów, GOPS Koszarawa, GOPS Milówka, GOPS Radziechowy-Wieprz, GOPS Ujsoły, GOPS Węgierska Górka.

Projekt partnerski realizowany jest od 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2017r. Działania projektowe podejmowane będą w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, a termin ich zakończenia planowany jest na 31.12. 2017r. PCPR rozpoczął realizację projektu od 1.07.2015r., następnie od 1.08.2015r. przystąpił GOPS w Koszarawie. Pozostali partnerzy zaplanowali włączenie się w działania projektowe od 1.01.2016r.

Celem projektu jest włączenie 285 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie. Zadania w ramach projektu ukierunkowane zostaną na podniesienie kompetencji społecznych, prowadzących do wzrostu zdolności do podjęcia lub utrzymania pracy, wzmocnione działaniami środowiskowymi. Grupę docelową tworzą osoby zamieszkujące powiat żywiecki, bez względu na wiek, w tym: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie pieczy zastępczej, a zwłaszcza osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Saperzy przyjechali po pocisk moździerzowy
  2024-06-25

  Saperzy przyjechali po pocisk moździerzowy

  O niebezpiecznym znalezisku natychmiast poinformowani zostali wojskowi saperzy

  Szukasz profesjonalnej bramy do swojego domu? Ansem Bram.
  2024-06-25

  Szukasz profesjonalnej bramy do swojego domu? Ansem Bram.

  Właściwie dopasowane ogrodzenie oraz brama stanowią o wizerunku budynku – niezależnie od t...

  Przy drodze leżał ranny mężczyzna. Na ratunek ruszyli Strażacy
  2024-06-25

  Przy drodze leżał ranny mężczyzna. Na ratunek ruszyli Strażacy

  Przy drodze leżał ranny mężczyzna. Na ratunek ruszyli Strażacy

   Popularne Artykuły


   Żywiec. Odnaleziono pieniądze
   2024-06-20

   Żywiec. Odnaleziono pieniądze

   Odnalezione pieniądze czekają na swojego właściciela

   Zmiany personalne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej
   2024-06-20

   Zmiany personalne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

   Zmiany personalne w diecezji bielsko-żywieckiej 2024

   Praca Żywiec. Starostwo czeka na kandydatów
   2024-06-23

   Praca Żywiec. Starostwo czeka na kandydatów

   Starostwo Powiatowe w Żywcu ogłosiło nabór na stanowisko pracy

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO