Ziemia Żywiecka 2020-09-29

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Szlachetna Pomoc rusza, aby pomagać!

2018-07-19 10:01:19 Starostwo Powiatowe w Żywcu,SN 767


Powiat Żywiecki rozpoczął realizację projektu "Szlachetna Pomoc"

fot. SN

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – realizator projektu „SZLACHETNA POMOC” rozpoczął z dniem 16 lipca 2018 r., otwarcie naboru do projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych, z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – konkurs.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, spełniająca łącznie wszystkie kryteria grupy docelowej, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie. Do grupy docelowej zaliczane są osoby, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne ze względu na wiek, nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące Powiat Żywiecki.

Pierwszym krokiem, aby zgłosić swój udział w projekcie jest złożenie Deklaracji uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację uczestnictwa należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, z siedzibą ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec osobiście lub za pośrednictwem drugich osób (w godzinach urzędowania) albo przesłać drogą pocztową.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, pod nr 33/861 94 19, 33/861 93 36, lub korzystając z poczty elektronicznej, e-mail: pcpr_zywiec@op.pl.

Szczegóły dot. programu i wymagane dokumenty znajdują się na stronie PCPR-u (TUTAJ).


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Szpital Żywiec: Przed przyjęciem do szpitala trzeba wykonać test na obecność koronawirusa
  2020-09-29

  Szpital Żywiec: Przed przyjęciem do szpitala trzeba wykonać test na obecność koronawirusa

  Szpital Żywiec: Przed przyjęciem do szpitala trzeba wykonać test na obecność koronawirusa

  Szpital Żywiec. Obowiązuje zakaz odwiedzin
  2020-09-29

  Szpital Żywiec. Obowiązuje zakaz odwiedzin

  Szpital Żywiec. Obowiązuje zakaz odwiedzin

  Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie zakazu w ruchu lotniczym
  2020-09-29

  Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie zakazu w ruchu lotniczym

  Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie zakazu w ruchu lotniczym

   Popularne Artykuły


   Zakończenie poszukiwań 17-latki z Ujsół. Dziewczyna została odnaleziona
   2020-09-25

   Zakończenie poszukiwań 17-latki z Ujsół. Dziewczyna została odnaleziona

   Zakończenie poszukiwań 17-latki z Ujsół. Dziewczyna została odnaleziona

   Nauczyciel ze szkoły średniej w Milówce chory na COVID-19
   2020-09-22

   Nauczyciel ze szkoły średniej w Milówce chory na COVID-19

   Kwarantanną może zostać objętych nawet 180 osób

   Szpital Żywiec. Ważne telefony
   2020-09-24

   Szpital Żywiec. Ważne telefony

   Szpital Żywiec. Ważne telefony

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO